A.M.C., s.r.o. organizačná zložka zahraničnej osoby